Traumer

Traumebehandling

TRAUMER
Vi udsættes alle i løbet af livet for traumatiske hændelser, det er et livsvilkår. Heldigvis er vores nervesystem og krop sådan indrettet at vi som oftest kan håndtere disse hændelser hensigtsmæssigt. De kan endda være med til at udvikle og styrke os når vi er kommet ud på den anden side…

Hvad er et traume?

Et traume opstår når en hændelse overvælder vores evne til at reagere /forsvare os i situationen, når der ikke har været tilstrækkelig tid, ro og omsorg. Dette kan skabe en stærk følelse af frygt, hjælpeløshed, kontroltab og trussel om tilintetgørelse.

“Traumer skyldtes ikke det vi udsættes for, men det vi holder inde i fraværet af et empatisk vidne.”

Citat af: Peter A. Levine – Somatic Experiencing®

Vi reagerer alle forskelligt på traumatiske oplevelser, ofte opleves stærke følelsesmæssige og fysiske reaktioner efter en traumatisk begivenhed, hvilket er helt normalt og en naturlig måde at reagere på og en del af vores overlevelsesinstinkt.

Når vi udsættes for fare, forekommer der en naturlig højaktivering af nervesystemet, som udløser vores overlevelsesreaktion – kamp/flugt. Hvis du udsættes for en fare, som er for overvældende til kamp eller flugt, fryser du i stedet og nervesystemet lukker ned.

Forløses traumet ikke sætter overlevelsesenergien sig i kroppen og nervesystemet vil være i ubalance/ureguleret, man kan sige at vi forbliver i ”overlevelsesmodus”.

Symptomer på traume kan være:

 • Angst – for megen energi eller rastløshed
 • Årvågenhed/konstant på vagt
 • Overdrevne følelses- og forskrækkelses reaktioner
 • Pludselige humørsvingninger (raserireaktioner eller irritation, vrede eller gråd)
 • Udtalt træthed/udmattelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Smerter, f.eks. uforklarlige og kroniske
 • Forstyrrende tanker og minder
 • Hukommelses-glimt (flashbacks) og genoplevelse af traumet
 • Mareridt
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Desorientering og forvirring
 • Social tilbagetrækning og isolation
 • Undgåelsesadfærd (at undgå bestemte steder, aktiviteter, bevægelser, erindringer eller mennesker)
 • Manglende interesse i almindelige hverdagsaktiviteter
 • Følelsesløshed og/eller fremmedgjorthed
 • Tristhed eller depression
 • Skyldfølelse/skam
 • Angst, frygt og panik
 • Manglende tillid (til sig selv eller andre)
 • Manglende livslyst

Traumer kan opstå efter:

 • Ulykker – så som trafikuheld (specielt ved piskesmæld), fald…
 • Sygdomme – feber/forgiftning, katastrofale legemsbeskadigelse og sygdomme
 • Operationer/tandlæge
 • Vold og psykisk vold – udsat for eller overværet
 • Dødsfald og alvorlig sygdom i familien
 • Seksuelle overgreb
 • Mobning, social udstødelse og arbejdsskader
 • Barndom med fx uforudsigelighed, forsømmelse, for stort ansvar, krænkelser og misbrug følelsesmæssigt, fysisk eller seksuelt.
 • Krig
 • Naturkatastrofer

Udsættes du efterfølgende for situationer der minder om den/de traumatiserende hændelser kan hjernen/kroppen blive tricket og tolke situationen som farlig og du kan derfor opleve at blive angst, handlingslammet, aggressiv eller trist – selv om du er i sikkerhed.

Får du ikke bearbejdet et traume, risikerer du at udvikle stress, angst, depression og PTSD.

Traumebehandling

Din livskraft og glæde begrænses af ubearbejdede traumer og forhindrer dig i at trives og leve dit liv som du ønsker.

Det er muligt at helbrede traumer og helt eller delvist fjerne symptomerne heraf.

Vi kan ikke tænke os til healing af traumer – da traumer sidder i kroppens muskler, bindevæv og nervesystem, det er også derfor det er vanskeligt selv at komme sig efter et traume. Jeg har viden om samspillet mellem de tre hjernedele og erfaring med at arbejde med alle dele af hjernen både den sansende, den følende og den tænkende del hvilket er af stor betydning ift. at arbejde med traumer. Da denne tilgang sikrer sammenhæng og øget regulering af nervesystemet.

Denne tilgang kan øge din evne til:

 • At føle dig hjemme i egen krop
 • At have ikke ”frygte” minder
 • At omdanne traumer til historie
 • At kunne se muligheder igen
 • At blive venner med dit sind

Metode

Metoden jeg hovedsageligt anvender ift. traumer er SE® terapi – Somatic Experiencing, da metoden har en god effekt ift. at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer.

Metoden frigør nænsomt den fastlåste overlevelsesenergi i kroppen ved at guide sanseprocesser der understøtter nervesystemets naturlige bevægelse fra stress mod balance og ro.

Hvis det vurderes som hensigtsmæssig tilbyder jeg i traumebehandlingen også at inddrage TRE® – Tension and Trauma Releasing Exercises.

SE metoden er udviklet af Dr. Peter Levine, psykolog og biofysiolog. Metoden er internationalt anerkendt og teorien bag metoden understøttes af nyeste forskning.

TRE® (spændings- og traumeforløsende øvelser) er en simpel metode udviklet af David Berceli til at forløse kroniske spændinger, stress og traumer. Metoden aktiverer en medfødt evne til at regulere psykens og kroppens spændingsniveau.

“Traumer er en kendsgerning i livet. Det behøver dog ikke at være for livstid”.

                   – Peter A. Levine

MBL - Traume, psykoterapi & TRE
v/Malene B. Lyck

CVR 42480169

Frydendal 6
6200 Aabenraa