Parterapi Aabenraa

Parterapi er en måde at styrke relationen ved at genskabe nærvær, kontakt og gnist.

Kunne du tænke dig:

 • at genfinde kærligheden, gnisten og forbundetheden.
 • at forstå og løse konflikter.
 • at styrke relationen og tilknytningen mellem dig og din partner.
 • at se nye muligheder for personlig, følelsesmæssig og relationel udvikling.

At gå i parterapi hos mig har som oftest 3 faser:

 1. Arbejde med at blive trygge og ved eventuelle akutte kriser som alvorlig sygdom, svigt, utroskab, utilsigtede forelskelser eller andre forhold. Der vil i første fase være fokus på stabilisering af forholdet. Der vil også altid blive arbejdet med de mønstre i hver især har med jer og hvordan de spiller ind i relationen til hinanden. I vil herigennem få bevidstgjort de mønstre der i forholdet har skabt afstand mellem jer.

 2. Her arbejder I med at få opbygget nye konstruktive mønstre af nærhed og med at skabe øget engagement i forholdet og i begge parters trivsel.

 3. Her arbejdes der med at styrke de forandringer i har gennemgået som par.

Fokuspunkter vil typisk være:

 • Mønstret imellem jer.

Når der er mistrivsel i parforholdet, stiger stressniveauet hos begge parter. Det kan forstærke afstanden da risikoen for at vi trigges af hinandens adfærd stiger og overskuddet til at udvise hensyn og forståelse får ringe vilkår… – en ond cirkel aktiveres… Terapien støtter jer til at få øje på at ”larmen” imellem jer ofte er styret af en bagvedliggende sårbarhed og længsel hos jer begge.

 • Gensidig accept/respekt

Vi tiltrækkes ofte af forskellighed, desværre er det ofte hinandens forskellighed vi irriteres eller provokeres af i det lange løb og vi falder i fælden med at ville lave hinanden om…

Hos mig vil i arbejde med at øge jeres tolerance for forskelligheden og forstå hinanden på et dybere plan og se jeres forskelligheder som styrker.

Hvad kan du/i selv gøre for at få et godt udbytte af terapien?

 • Gå all-in:

Forpligt jer på forløbet og læg eventuelle tanker om at afbryde forholdet/skilsmisse på hylden. Støt hinanden i at I har truffet et valg ift. at arbejde på jeres forhold. Bring det op i terapien, når tvivlen på jer selv eller hinanden melder sig undervejs.

 • Se på dig selv:

Vær indstillet på, at I skal arbejde med jer selv hver især – i parterapi er der masser af personlig udvikling. Under parterapi får du øget indsigt i, hvordan du reagerer i nære relationer, både når du er tryg, og når du er usikker. Den viden/indsigt kan du også drage nytte af på andre områder i dit liv og ift. dine øvrige relationer.

 • Prioriter det:

Når I overvejer at gå i terapi, er det ofte fordi I er modløse, hvilket kan bevirke at man hurtigt taber modet og tålmodigheden, hvis der ikke opleves hurtig forandring. Invester i jer selv og hinanden. Forandring tager tid prioriter terapien og sikre jer at forandringerne virker stabile og holdbare før I slipper terapien.

MBL - Traume, psykoterapi & TRE
v/Malene B. Lyck

CVR 42480169

Frydendal 6
6200 Aabenraa