Om mig

Jeg har altid interesseret mig for relationen / tilknytningen til os selv og til hinanden.

Jeg er oprindelig uddannet socialpædagog og har i mange år arbejdet på døgninstitutioner for svært belastede børn, unge og deres familier. Både som pædagog, afdelings- og behandlingsleder.

I 2010 blev jeg certificeret psykoterapeut fra Institut for Krop og Gestaltanalyse og har siden arbejdet som behandler på en døgninstitution for voksne med dobbeltdiagnoser- misbrug og personlighedsforstyrrelser. 10 år hvor jeg har været ansat som terapeut hvoraf jeg i 2½ år var misbrugsbehandler i fængslet. Disse år har givet mig en bred erfaring som terapeut og menneske.

De seneste år der har jeg fået øget fokus på traumers indflydelse på såvel oplevelsen og kontakten til os selv/andre samt ikke mindst sammenhængen mellem traumer og mistrivsel såvel fysisk, psykisk, følelsesmæssigt og socialt. Interessen gjorde at jeg tog en 3-årig overbygningsuddannelse til traumeterapeut. I 2019 blev jeg certificeret SE Practioner – Somatic Experiencing.

I min faglige tilgang er der det fællestræk, at jeg har fokus på, relationen. For mig at se findes der i alle mennesker ressourcer, hvilket bevirker at det er afgørende for mig at møde, styrke og udvikle disse. Så den enkelte står ved sig selv i sin egenart med glæde og styrke så der kan opbygges sunde relations- og reaktionsmønstre, sættes grænser og træffes sunde og konstruktive valg så livet leves og giver mening.

Psykoterapeut MPF

  • Certificeret Gestaltterapeut
  • Diplomuddannelse i Schematerapi og 10 års erfaring som Schematerapeut individuel/gruppe.
  • Certificeret 3-årig uddannelse i Somatic Experiencing®(SE) – Traumeterapeut
  • Certificering som ID Meditation- og Mindfulness Instruktør hos ID Academy ved Ole Vadum Dahl
  • Certificeret TRE Provider/udbyder. TRE® – Tension and Trauma Releasing Exercises TRE® (spændings- og
  • traumeforløsende øvelser)
  • KENSHŌ Traumeorienteret Breathwork & Traumeterapeut

Erhvervserfaring: 10 år ansat som gruppeleder/terapeut ved Sydgården, Haderslev – behandlingscenter for voksne alkohol og blandingsmisbrugere heraf 2½ år som behandler ved Renbæk Fængsel.

Grunduddannelse

  • Socialpædagog

Erhvervserfaring: 16 år som pædagog inden for døgnanbragte svært belastede børn/unge og deres familie. Heraf 9 år som afdelingsleder og behandlingsleder.

Metoder

Gestaltterapi – Schema terapi – Kognitiv terapi – SE traumeterapi (Somatic Experiencing), TRE Traume-, stress og spændingsforløsende øvelser – Breathwork / Åndedrætsterapi – Meditation – Mindfulness – Visualisering – Afspænding – Psykoedukation – Supervision.

Erfaringsområder

Angst – TRAUMER (Følelsesmæssige, psykisk, fysisk og seksuelt) -PTSD /c-PTSD – Kriser – Gaslighting – Eksistentielle problemstillinger – Sorg/Tab – Personlighedsforstyrrelser – Stress – Udbrændthed – Depression -Lavt selvværd – Mistrivsel hos børn/unge – Afhængighed/Misbrug herunder også cutting og spiseforstyrrelser – Personlig udvikling.

Medlem af

Dansk Psykoterapeutforening heraf beskyttet titel psykoterapeut MPF, som er din garanti for:

  • At jeg som behandler har en to-faglighed og at jeg er i besiddelse af livserfaring, erhvervserfaring og viden fra praksis. At jeg som min. har en godkendt 4-årig psykoterapeutuddannelse. Samt min. 3 års relevant erhvervserfaring og sidst men ikke mindst at jeg løbende deltager i supervision, kurser og sikrer at videreuddanne mig for personligt og fagligt at styrke mine kompetencer.

SE Foreningen i Danmark Somatic Experiencing® er en ny og virksom terapeutisk metode til at forløse eftervirkninger af chok og traumer. Metoden er udviklet i USA af dr. Peter A. Levine, Ph.d., psykolog og biofysiolog. (https://somaticexperiencing.dk)

TRE Member Community Jeg er uddannet ved Michael Morin Nissen (https://www.tre-danmark.dk) og modtager kontinuerlig supervision og følger med i udviklingen inden for TRE® både i forhold til praksis og teori.