Online forløb

BASIC – online forløbet for dig der ønsker at udvikle dig og blive den bedste udgave af dig selv.

Online forløb – jeg vil gøre dig opmærksom på mine 10 ugers BASIC-online gruppeforløb.                  

10 UGERS BASIC ONLINE FORLØB:

Dette online forløb kan skabe øget:

 • Selvindsigt ift. dit syn på dig selv, din omverden og øget forståelse for dine reaktionsmønstre og følelser.

 • Evne til selvregulering. Dvs. du vil blive bedre til at håndtere dig selv og dine følelser.

 • Symptomlettelse enten helt eller delvist alt efter problematik.

 • Glæde, balance og styrket oplevelse af handlekompetence – håb.

Jeg vil skabe et trygt rum, hvor du og øvrige deltagere vil blive mødt med forståelse, interesse og nærvær.

Vi kommer i forløbet til at arbejde ud fra tre niveauer – Det kognitive niveau, Det oplevelsesorienterede niveau og Det adfærdsmæssige niveau.

Du vil blive præsenteret for tre modeller som visuelt og strukturmæssigt skaber en genkendelig baggrund for vores ugentlige samtaler. Dette for at sikre at samtalerne giver mening og at du har redskaber der støtter dig i din hverdag.

 • Det kognitive niveau:

I tilbydes psykoedukation, dvs. du/I vil blive undervist ved i korte træk at blive præsenteret for relevant teori ift. jeres udfordringer og jeg fortæller jer om de metoder jeg anvender samt hvorfor jeg vil arbejde med jer på de tre nævnte niveauer. Dette for at fremme øget bevidstgørelse og selvindsigt og for at styrke jeres mestringsstrategier.

 • Det oplevelsesorienterede niveau:

I vil blive præsenteret for forskellige kropslige- og mindfulness øvelser såvel som I vil blive trænet i at sanse kroppen.

 • Det adfærdsmæssige niveau:

I vil ugentligt få stillet hjemmeopgave, naturligvis tilpasset den enkeltes proces så vidt muligt.

Vi mødes over Zoom 90 min ugentligt – tidspunkt og ugedag afstemmes med gruppen.

Gruppeterapi

Formålet med gruppebehandling er at mødes og udvikle sig sammen med andre.

Hvis du deltog i BASIC – forløbet, ville du blive en del af en udviklingsgruppe, hvor i alle arbejder med jeres forskellige individuelle temaer ud fra en fælles referenceramme. Dette skaber mulighed for at lade sig gensidig inspirere, reflektere OG gruppen skaber et fællesskab hvor man bliver hinandens støtte og vidne til udvikling.

At se og blive set

Det opleves næsten altid som en berigelse at blive set af flere mennesker. Gruppen ser det hver enkelt viser af sig selv og ser den proces hun eller han er i. Effekten af at have medlevende vidner er for mange af stor betydning, da det i sig selv kan have en udviklende virkning at blive set og forstået af flere og andre end mig som din terapeut.

Gruppe egenskaber

 • Der er flere mennesker der følger din proces og bemærker forandringer.

 • Der tilbydes støtte til den enkelte i at være på rette vej.

 • Der er mulighed for at opleve genkendelse – du er ikke alene eller fuldstændig anderledes.

 • Processerne forankres i virkeligheden ved at der gives ærlige tilbagemeldinger fra dig til gruppen og fra gruppen til dig.

Alting forstærkes i en gruppe

Udviklingsprocesserne gives ekstra energi når der arbejdes i grupper. Gruppebehandling øger muligheden for:

 • At mærke mere

 • Opleve med dybere alvor

 • Tage virkeligheden længere ind

 • Opleve højere grader af nærvær

Form

Ved denne ugentlige session vil der være følgende struktur:

 • En fælles kropsøvelse

 • Introduktion til dagens indhold– opsummering fra sidst eller opfølgning på øvelser/hjemmeopgaver

 • En runde, hvor hver deltager får lejlighed til at fortælle om sig selv og egen proces.

 • Terapeutiske interventioner ift. gruppen/enkeltdeltagere med inddragelse af de øvrige deltagere

 • Feedbackrunde afslutningsvis hvor der er mulighed for, at alle deltagerne kan udtrykke sig og dele refleksioner, indsigter og/eller arbejdspunkter.

 • Du tilbydes en lukket Facebook gruppe til gruppens medlemmer som støttende netværk.

Et BASIC gruppeforløb tilbyder jeg til maks. 12 pers. og minimum 4 pers. pr. forløb.

Det er en KÆMPE fordel for dig både økonomisk og ift. behandlingsmæssigt udbytte, da det at arbejde i en gruppe virkelig kan noget.

HVIS et gruppeforløb har din interesse, så henvend dig ved at skrive til mig på mbl@maleneblyck.dk også hvis du har spørgsmål – kontakten er uforpligtende.