Barndoms- og udviklingstraumer

Barndoms- og udviklingstraumer

Barndoms- og udviklingstraumer kan behandles.

Genkender du symptomer som eksempel:

 • Lavt selvværd.
 • Manglende tillid til andre.
 • Voldsomme humørsvingninger.
 • Problemer i relation med andre/dig selv.
 • Kroniske lidelser (fysiske)
 • Stort behov for kontrol og perfektionisme.
 • Problemer med at mærke og sætte grænser.
 • Dårlig kontakt til egne behov, men veludviklet evne til at mærke andres behov
 • PTSD / C-PTSD-symptomer (fx let forskrækket, flashback, undgåelses-adfærd)

Så kan det være tegn på senfølger af følelsesmæssige traumer i barndommen også kaldt udviklingstraumer.

Børn der udsættes for omsorgssvigt og følelsesmæssig forsømmelse (neglect) får traumer. Disse tidlige traumer påvirker evnen til selvregulering og det forstyrrer selvbilledet vi får ofte tendens til enten at gøre os dårligere eller bedre end vi er og dette skader kontakten til os selv/andre.

Barndom og behov

Alle børn har nogle basale behov. Opfyldelse af disse behov er helt afgørende og er forudsætningen for en sund udvikling.

En barndom præget af dysfunktionelle familiemønstre som eksempel misbrug, skilsmisse, skænderier, kaos, psykiske lidelser, angst, depression, fængsel mv. kan skade udviklingen. Dvs. hvis man som barn ikke får dækket de basale behov for sikkerhed, omsorg, kontakt og kærlige rammer men hjemmet i stedet var præget af negative stemninger, uforudsigelighed, utryghed, nedladende behandling, fysisk og/eller psykisk vold, misbrug følelsesmæssigt, fysisk eller seksuelt og/eller følelsesmæssig forsømmelse i form af manglende kærlighed, omsorg og opmærksomhed skaber dette en opvækst med utryghed, tvivl på eget værd og betydning, forvirring, ensomhed, skyld og skam.

Metode

Metoden jeg anvender ift. udviklingstraumer en kombination af er SE® terapi – Somatic Experiencing, da metoden har en god effekt ift. at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer kombineret med Schema terapi.

Schema terapi er en terapiform, der kan ændre de uhensigtsmæssige mønstre, som vi har tillært os under opvækst og ungdom.

Begrebet Schema Terapi stammer fra det oprindelige kognitive begreb schemata, som er grundlæggende antagelser og livsmønstre:  Vi kan også kalde dem ”livsfælder” eller mønstre som gentager sig og reaktiveres igen og igen.

Når et Schema eller mønster aktivers sammenligner hjernen automatisk ligheder i nuværende situationer med tidligere erfaringer og skaber dermed en forvrængning i den konkrete situation. Vi beskytter os ubevidst med de overlevelsesstrategier vi af NØD gjorde som barn/ung.

Måske genkender du dette i situationer hvor du er uforstående overfor dine egne reaktioner… måske for du ikke sagt eller gjort det du gerne ville eller måske oplevede du dig ikke ”voksen” i situationen eller måske overreagerede du… dette kan være tegn på at din adfærd styres af et eller flere gamle mønstre.

Traumeterapi og Schema Terapi

Med en kombination af traumeterapi og Schema Terapi skabes en dybdegående forandring af de dynamikker og mønstre der forstyrrer din opfattelse af nuet, dit liv og din måde at håndtere forskellige livssituationer på.

Et terapiforløb hos mig kan skabe øget:

 • Selvindsigt ift. dit syn på dig selv, din omverden og øget forståelse for dine reaktionsmønstre og følelser.
 • Denne indsigt øger din egenomsorg og kompetence til at bryde gamle tillærte mønstre.
 • Kontakt til dine behov i forhold til konkrete situationer og en mere naturlig og konstruktiv handlekompetence.
 • Evne til selvregulering. Dvs. du vil blive bedre til at håndtere dig selv og dine følelser.
 • Symptomlettelse enten helt eller delvist alt efter problematik.
 • Glæde, balance og styrket oplevelse af handlekompetence – håb.