Stress

Stress behandling

Stress behandling.

Stress er en naturlig menneskelig reaktion som vi alle kender til.

Mekanismen sikrer at vi kan gå fra afspændthed til øget parathed for at kunne yde og/eller forsvare os.

Vi udsættes alle for stress belastninger i en ofte travl hverdag. Hvilket vi ikke tager skade af så længe påvirkningen sker i afgrænsede perioder her vil nervesystemet regulere sig selv igen.

Befinder du dig i en vedvarende stress belastning kan dette påvirke dit nervesystem på lige fod med traumer. Dette skyldes at er vi stresset over tid vil hjernen være i konstant alarmberedskab og aktiverer stress hormoner som befandt du dig i en reel fare. For hjernen er der ikke forskel på om du befinder dig i en reel fare og må kæmpe eller flygte for at sikre din overlevelse eller om den skal håndtere en travl hverdag med familie, arbejde, fritidsinteresser – opmærksomhedskrævende udfoldelser, det der sker i kroppen når den skal yde, er stort set det samme.

Derfor er det vigtigt at sikre pauser og hvile så hjernen kan slappe af og balancere sig.

Stress – symptomer

Din fysik og psyke blive slidt og udmattet af vedvarende stress og over tid bliver vi dårligere til at mærke os selv, vi går ud af kontakten til kroppen som konsekvens af belastningen og evnen til at vurdere graden af vores stress belastning svækkes derfor er det vigtigt at kende symptomerne på stress og søge hjælp i tide.

Fysiske symptomer

 • Angst
 • Hovedpine
 • Indre uro og/eller hjertebanken
 • Åndenød og trykken for brystet
 • Svimmelhed
 • Søvnproblemer – for meget eller for lidt
 • Muskelspændinger
 • Rysten eller tics
 • Udmattethed
 • Infektioner
 • Hudproblemer
 • Manglende eller øget appetit
 • Forværring af kroniske lidelser

Adfærdsmæssige symptomer

 • Øget brug af stimulanser som kaffe, cigaretter, alkohol og stoffer
 • Øget brug af medicin
 • Travlhed
 • Konfliktopsøgende
 • Vredesudbrud
 • Gråd
 • Undgår andre/isolation

 

Psykiske symptomer

 • Nedsat hukommelse og koncentrationsevne
 • Manglende humor
 • Negative tanker
 • Irritabilitet
 • Følelsesmæssige svingninger
 • Tristhed
 • Depression
 • Let til tårer
 • Oplevelse af tomhed eller følelsesløshed

 

Stressbehandling

Når du er ramt af stress, har du behov for støtte og værktøjer til at skabe forandringen fra at leve det liv, du blev syg af til at leve det liv, du drømmer om med overskud, glæde og livskvalitet. I terapien vil vi sammen undersøge hvilket stress stadie du befinder dig på, da det danner baggrund for behandlingen.

Vi afsøger også årsagen til, at du har udviklet stress da det ikke er nok at behandle dine symptomer som dårlig søvn, smerter, indre uro, tankemylder, angst, udmattelse osv.

Behandling af stress

Selve behandlingen vil i første omgang have fokus på hvilke tiltag der kan gøres akut for at nedbringe stressniveauet.

Kommer du i behandling hos mig vil der altid være fokus på dine mønstre og adfærd da de ofte er årsagen til din stress. Du har dine grunde til at du med stor sandsynlighed er bedre til at tage dig af andre, end du er til at passe på dig selv. Vi er generelt tilbøjelige til at overhøre vore egne grænser og behov. Hvilket resulterer i at vi ofte ikke stopper når vi er trætte, vi tager os sammen og yder lige lidt ekstra… til tider skyldtes det at vi ikke oplever at have ”retten til at sige fra”  ofte lader vi os styre af ”det skal jeg” ” det bør jeg” af ”pligt” og ”skyld/skam” denne måde at forholde os til os selv bevirker at vi presser os selv mere end godt er…

De tillærte mønstre er således styrende for hvordan vi håndterer ydre og indre krav og påvirkninger – vores liv. Dvs. dine mønstre og adfærd afgør hvordan du håndterer ydre krav og stresspåvirkninger, hvor god du er til at restituere og tage ansvar for din sundhed og også evnen til at sætte grænser, regulere dine følelser og til at berolige dig selv.

I behandlingen arbejder vi derfor med dine tanke- og adfærdsmønstre og din evne til at mærke dig selv for at øge din evne til at passe på dig selv til glæde for dig og din omverden.  Du vil naturligvis også få konkrete redskaber til at nedregulere din stress.

Metoden vil være hvad jeg i samarbejde med dig vurdrer mest hensigtsmæssig, herunder også en vurdering af om det vil være gavnligt for dig at lære en metode som indeholder stress, spændings- og traumeforløsende øvelser også kaldt TRE® – Tension and Trauma Releasing Exercises.